کارشناسی، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه

  • درمان گروهی و درمان مسافرتی خارج از کشور
  • آتش سوزی مراکز صنعتی، تجاری، مسکونی و …
  • مسئولیت ساختمانی، کارگاهی، پزشکان و …
  • مهندسی، مقاطه کاری، تمام خطر و …
  • باربری وارداتی، صادراتی و داخلی
  • اتومبیل شخص ثالث و بدنه
  • حوادث انفرادی و گروهی
  • عمر و پس انداز

آسایش زندگی شما، آرمان زندگی ماست

.

کد نمایندگی: 0183

تلفکس: 66729061

شعبه دوم: 33284710

شعبه مرکزی : تهران ابتدای خیابان فردوسی جنوبی، کوچه خواندنیها، پلاک 4

شعبه خاوران: تهران، خاوران، سایت چوب فروشان