تماس با فروشگاه نبوی

کیلومتر 15 جاده امام رضا، بعد از قبرستان ارامنه، شهرک صنعتی خاوران، بازار چوب ایران، پ 6510 و 6511

تلفن:

7- 56 48 28 33 021

همراه:

20 00 496 0912

25 20 102 0912

www.nabaviwood-co.ir

فروشگاه چوب نبوی


عرضه انواع چوب، پانل های چوبی ، روکش طبیعی، ترمو وود

محصولات